Serveis professionals

Els nostres serveis

Dret Laboral i de la Seguretat Social

 • Acomiadaments
 • Reclamacions de quantitats
 • Seguretat Social

Dret de Família i Successions

 • Custòdia de fills
 • Divorcis i separacions
 • Pensions i aliments provisionals i definitius.
 • Declaracions de paternitat, filiació, mort i absència.
 • Incapacitats i tuteles.
 • Adopcions.
 • Emancipacions
 • Modificació de mesures

Lesions & Accidents

 • Accidents Greus i Defuncions
 • Accident de Cotxe
 • Accident de Moto
 • Accident per atropellament
 • Accident a transport públic
 • Caigudes en la Via Pública
 • Mala praxi y negligències sanitàries

Dret Civil

 • Assessorament de Lloguers
 • Contractes
 • Compravendes
 • Societats

Defensa Penal

 • Delictes societaris dret penal de l’empresa.
 • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.
 • Blanqueig de capitals.
 • Delictes contra l’Administració pública i contra l’Administració de Justícia
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra la seguretat i salut en el treball.
 • Delictes contra l’ordenació del territori.
 • Delictes mediambientals.
 • Delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.
 • Delictes contra la Seguretat Vial
 • Delictes contra l’honor (calúmnies i injúries).
 • Falsedats documentals.
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
 • Delictes contra el mercat i els consumidors.
 • Delictes contra les persones (lesions i homicidis imprudents).
 • Extradicions i crida i cerca internacional.
 • Peticions d’indult.

Immigració i estrangeria

 • Legalització
 • Permisos
 • Reunificació familiar
 • Nacionalitzacions

Procediments de Mediacions

Procediments de Mediacions